De reactietermijn is voorbij.

Submenu

Minder verharding Bladerstraat/Rooiakker Ulvenhout

De gemeente wil Breda met Stad in een Park meer op de kaart zetten als groene metropool, de biodiversiteit verbeteren en meer water op een natuurlijke manier laten infiltreren.

Het klimaat verandert waardoor fellere regenbuien gaan vallen en de kans op wateroverlast toeneemt. Daarom is de gemeente Breda dagelijks op zoek naar locaties die vergroend kunnen worden (tegels eruit, planten erin). Verder versmallen we voetpaden waar dat kan en verwijderen we overbodige infrastructuur. Het bord bij u in de straat markeert een van deze locaties. Op deze plek vervangen we stenen door groen. Zo wordt Breda een Stad in een Park.

Locatie

Het gaat om de verharding (kinderkoppen) die ligt tussen de bomen aan de overzijde van de Bladerstraat met de huisnummers 9 tot en met 21. Op de tekening is het werkgebied aangegeven. 

Werkzaamheden

De open verharding (kinderkoppen) tussen de rijbaan en het voetpad wordt verwijderd. In deze strook staan nu een aantal bomen ingesloten in steen. Dit deel wordt ingezaaid met gras. De opstelplaats voor de afvalcontainer blijft gehandhaafd.

We dragen met deze maatregelen bij aan een meer natuurvriendelijke omgeving en zorgen voor een groter infiltratie oppervlakte voor water. De bestaande bomen krijgen hierdoor meer groeiruimte.

De werkzaamheden zullen in het eerste kwartaal van 2023 worden uitgevoerd. 

Reageren

U kon op dit plan reageren van 31 oktober tot en met 11 november 2022.
Na de sluiting van de reactietermijn krijgt u een terugkoppeling via PlanBreda.

Update december 2022

Het plan blijft ongewijzigd met uitzondering van een kleine extra doorsteek. Deze is ingetekend in de uitvoeringstekening. Zie de bijlage onderaan deze pagina.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen