Mobiliteitsvisie Breda

Bereikbaar Breda

Van 31 januari tot 1 maart 2020 konden alle inwoners en bezoekers van Breda input leveren voor de nieuwe Mobiliteitsvisie. Zij kregen enerzijds de mogelijkheid om een enquête over mobiliteits- en bereikbaarheidsaspecten in Breda digitaal in te vullen. Daarnaast is via een online kaartapplicatie (Maptionnaire) aan respondenten gevraagd om via prikkers op de kaart aan te geven waar specifieke knelpunten op het gebied van mobiliteit liggen en welke mogelijke oplossingen zij zien voor deze knelpunten.

Enquête
In totaal hebben ruim 1.000 mensen de enquête ingevuld. Er zijn hiernaast nog bijna 500 respondenten aan de slag gegaan met de kaartapplicatie, waarop zij ongeveer 1.400 knelpunten en oplossingen hebben aangegeven. Er zijn reacties gekomen uit de hele stad. De resultaten van de enquête en Maptionnaire zijn beschreven in deze rapportage.

De belangrijkste aandachtspunten worden gevormd door het verschil tussen hoe belangrijk inwoners een aspect vinden en welke score ze hieraan geven. De belangrijkste aandachtspunten zijn: verkeersveiligheid, verkeersoverlast, kwaliteit fietsvoorzieningen,  kwaliteit voetgangersvoorzieningen en ten slotte doorstroming hoofdinfrastructuur.

Knelpunten en oplossingen
Er zijn ook ruim 1.000 knelpunten en bijna 400 oplossingen aangedragen. Het grootste deel van de knelpunten zijn gericht op verkeersveiligheid en kwaliteit van de fietsvoorzieningen. Maar ook veel gaan over verkeersoverlast, kwaliteit van de voetgangersvoorzieningen of doorstroming met de auto.

Veel meldingen gaan over de binnenstad. Bijvoorbeeld over het weer open stellen van de Delpratsingel in twee richtingen en de hoeveelheid verkeer door de binnenstad via de route Markendaalseweg of Kennedylaan. Dit verkeer heeft bijvoorbeeld gevolgen op de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld op Oude Vest. Maar ook de aansluitingen op de snelwegen A16 en A27 worden vaker benoemd en bijvoorbeeld de slechte OV bereikbaarheid van Hazeldonk.

Oplossingen die genoemd zijn gaan bijvoorbeeld over het aanleggen van fietstunnels onder de noordelijke rondweg, het inrichten van wegen als 30km-gebied en aanpassing van kruisingen. Ook het beperken van het doorgaande verkeer door de dorpen Teteringen, Prinsenbeek en Ulvenhout wordt vaak genoemd. En er zijn verschillende P&R locaties voorgesteld.

De enquête-resultaten, knelpunten en oplossingen zullen worden gebruikt om de Mobiliteitsvisie Breda richting te geven. Daarnaast zullen specifieke opmerkingen waar mogelijk in herinrichtingsprojecten worden opgepakt.

Bekijk ook de tijdlijn.

De enquête en kaart-inventarisatie werden uitgevoerd door onderzoeksbureau Goudappel Coffeng.

  • Resultaten enquête en kaartapplicatie

    April 09, 2020 271 keer bekeken 0 comments

    De resultaten worden gebruikt als input voor de Mobiliteitsvisie Breda

Proclaimer                     Toegankelijkheid                       Privacy

Cookie settings