Mobiliteitsvisie Breda

Bereikbaar Breda

Veilig, robuust en duurzaam van A naar B

Hoe houden we Breda bereikbaar? Laat ons weten wat goed gaat en waar knelpunten zitten op het gebied van verkeer, mobiliteit en ruimte. En denk mee over oplossingen! Reageren kan tot 1 maart. De Gemeente Breda werkt aan een nieuwe Mobiliteitsvisie. In die visie staat hoe Breda nu en in de toekomst werkt aan een goede bereikbaarheid, en hoe we hierbij de uitstoot, overlast en hinder zo veel mogelijk beperken. We zijn al hard aan het werk voor de visie. Zo is er een verkeerskundig onderzoek en zijn er gesprekken met deskundigen. De visie houdt ook rekening met nieuwe afspraken met het rijk over het openbaar vervoer. Bekijk ook de tijdlijn van de Mobiliteitsvisie

Jouw mening telt!

Wat vind jij van de bereikbaarheid van Breda? Meer ruimte voor de fietser of voetganger of wil je liever voldoende parkeergelegenheid in de stad? We horen graag jouw mening. Dat kan op verschillende manieren.

Enquête
Geef aan wat je belangrijk vindt: openbaar vervoer, meer ruimte voor auto’s, fietsers of voetgangers en hoe denk je over parkeren in de stad. 

Knelpuntenkaart
Geef op een digitale kaart aan waar je knelpunten ervaart. Je kunt hier ook mogelijke oplossingen en verbeteringen aangeven. 

De enquête en kaart-inventarisatie worden uitgevoerd door onderzoeksbureau Goudappel Coffeng.

  • Your searchquery didn't return any results.

Proclaimer                     Toegankelijkheid                       Privacy

Cookie settings