Omgevingsvisie Breda

Gemeente Breda werkt aan een Omgevingsvisie. Vanaf 2020 wordt dit hét referentiekader voor veranderingen en ontwikkelprojecten in de gemeente. 

Voor deze visie wordt gekeken naar trends en ontwikkelingen (bouwstenen omgevingsvisie) en delen uit de structuurvisie 2030 die nog steeds bruikbaar zijn als basis voor de toekomst. Op vijf thema's is nog verdieping nodig. Je kon via deze pagina nog tot 31 januari 2020 reageren op stellingen bij deze thema's. Nu breekt de tijd aan om conclusies te trekken en keuzes te maken. Bekijk de tijdlijn van de Omgevingsvisie voor de data van de 'Talks of the town' en om te zien welke stappen er hierna nog volgen tot de visie er ligt. 

Waarom een Omgevingsvisie? De nieuwe Omgevingswet schrijft voor dat het plannen maken voor de stad eenvoudiger en transparanter moet gebeuren. Volgens deze wet moet elke gemeente in 2024 een Omgevingsvisie hebben. 

 

 

 • Vitaal en inclusieve stad

  August 15, 2019 285 keer bekeken

  Wat betekenen ruimtelijke veranderingen voor onze veiligheid, gezondheid en sociale cohesie? U kon tot en met 31 januari 2020 reageren op stellingen over dit onderwerp.

 • Toekomst van het centrum

  August 15, 2019 162 keer bekeken

  Wat betekenen de komst van het stationsgebied en het havenkwartier voor de toekomst van ons centrum? U kon tot en met 31 januari 2020 reageren op stellingen over dit onderwerp.

 • Stedelijke systeemtransitie

  August 15, 2019 112 keer bekeken

  Energie, mobiliteit, digitalisering en klimaat. Wat betekenen deze systeemtransities voor Breda? U kon tot en met 31 januari 2020 reageren op stellingen over dit onderwerp.

 • Stad en omgeving

  August 15, 2019 79 keer bekeken

  Hoe hebben huidige en toekomstige ontwikkelingen invloed op de wisselwerking tussen de stad en haar buitengebied? U kon tot en met 31 januari 2020 reageren op stellingen over dit onderwerp.

 • Stad en de regio

  August 15, 2019 173 keer bekeken

  Hoe hebben huidige en toekomstige ontwikkelingen invloed op de positionering van Breda ten opzichte van de regio? U kon tot en met 31 januari 2020 reageren op stellingen over dit onderwerp.

 • Verslagen Talk of the Town

  December 23, 2019 209 keer bekeken

  Bundeling van voorwoord en verslagen van de 5 Talk of the Towns.

Proclaimer                     Toegankelijkheid                       Privacy

Cookie settings