Submenu

Visie Chasséterrein

De gemeente Breda heeft, samen met een bewonerswerkgroep, het afgelopen jaar een visie opgesteld voor de openbare ruimte van het Chasséterrein. 

Er zijn meerdere aanleidingen om een project te starten om de inrichting van het Chasséterrein door te ontwikkelen. Zo hebben delen van het gebied te maken met hittestress, mist het terrein (bio)diversiteit, zijn veel bomen ziek en is de aansluiting op de omringende infrastructuur niet optimaal. Deze wensen, verbeteringen en toekomstige ontwikkelingen in de directe omgeving vragen om één toekomstbeeld.  

Meer uitstraling

De afgelopen jaren heeft de gemeente hierover vanuit bewoners en bedrijven in de omgeving de nodige vragen gekregen en gesprekken gevoerd om te komen tot dit beeld. 

Het terrein zou veel meer de uitstraling en programma van een park kunnen krijgen dan nu het geval is. Met de visie willen we het huidige ontwerp en karakter (modern en stoer) verder brengen op de onderstaande hoofdthema’s. 

  • Klimaatadaptief & biodivers (als groene basis) 

  • Kunst & cultuur 

  • Verbinden & activeren 

Daarnaast maakt het gebied deel uit van de toekomstige ontwikkeling van Breda Centrum Oost. In de op te stellen visie anticiperen we op deze langetermijnontwikkeling. 

U had tot 19 juli de mogelijkheid om te reageren op de visie.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen