De reactietermijn is voorbij.

Submenu

Reconstructie Jan Nieuwenhuijzenstraat en Van Almondepad

De gemeente gaat de riolering in de Jan Nieuwenhuijzenstraat en het Van Almondepad vernieuwen. Doordat alle bestrating opgebroken moet worden, biedt dit de kans tot herinrichting van de beide straten. De herinrichting vergroot de verkeersveiligheid, met name op de chaotische momenten tijdens de schoolspits.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit direct aanwonenden en vertegenwoordigers van de scholen. Deze klankbordgroep is een aantal keer bij elkaar gekomen, met als resultaat het voorlopige ontwerp (VO) dat onderaan deze pagina te bekijken is.

Voorlopig ontwerp

Dit voorlopige ontwerp gaat uit van een prominentere rol voor de langzamere verkeersdeelnemer; auto’s dienen zich aan te passen. Er komt structuur in het verkeersbeeld door een groene middenberm en door 'Kiss en Ride'-plekken te maken. Daarnaast komen er 'Kiss en Bike'-plekken om kinderen met de fiets af te zetten. Er is gekozen voor een gescheiden routing heen en terug om potentiële gevaarlijke situaties te voorkomen.

Reageren

U kon tot en met 5 februari een reactie geven op het Voorlopig Ontwerp. De werkzaamheden starten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen