Submenu

Adviesgroepen Bredestraat en Donkerstraat

De twee adviesgroepen Bredestraat en Donkerstraat zijn eind januari samengesteld en aan de slag gegaan. Ze komen allebei in totaal vier keer bij elkaar en geven in maart hun advies aan de gemeente en woningcorporaties.

Aanmelden en selectie

De periode van aanmelden is gesloten. De adviesgroepen zijn in februari aan de slag gegaan.

De twee adviesgroepen vormen een goede afspiegelijng an de omgeving en betrokken organisaties. Wilt u meer weten over hoe de samenstelling van de adviesgroepen tot stand kwam, kijk dan op www.breda.nl/tijdelijkewoningen.

Opdracht adviesgroep

U gaat in de adviesgroep de resultaten van onder andere de vragenlijst op PlanBreda verder bekijken, bespreken en aanvullen vanuit uw deskundigheid en ervaring. Dit betekent meedenken, problemen of bezwaren aangeven en oplossingen bedenken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld van openbare ruimte of kwesties rondom samen leven.

Soms vragen we u om u voor te bereiden voor een bijeenkomst. Bijvoorbeeld door informatie door te nemen. De gemeente en woningcorporaties vinden het belangrijk om voldoende tijd en ruimte te hebben voor uw inbreng als deelnemer.

We informeren u uiteraard over de inhoud en zorgen zeker dat er voldoende tijd is voor een goed gesprek tussen de leden.  

De adviesgroep brengt een advies uit aan de gemeente en woningcorporaties over verschillende onderwerpen rondom de tijdelijke woningen. 

Besluit college

De gemeente en woningcorporaties gebruiken de resultaten van PlanBreda en het advies dat de adviesgroepen geven bij de verdere uitwerking van het plan voor de tijdelijke woningen. Het is denkbaar dat een deel van de inbreng niet betrokken wordt bij het verder uitwerken van de plannen. In dat geval wordt teruggekoppeld waarom dit niet gebeurt.

Het advies met de reactie daarop is een onderdeel van het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek. Dit gaat naar het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt een besluit over het bouwen van de tijdelijke woningen.

De actuele planning vindt u op www.breda.nl/tijdelijkewoningen 

Geplande data voor bijeenkomsten adviesgroepen

Als u interesse heeft om deel te nemen aan een adviesgroep dan vragen wij u de volgende data alvast in uw agenda te zetten.

De adviesgroep voor de Donkerstraat komt op de volgende data samen:

  • Maandag 6 februari 2023 van 19.00 – 21.30 uur  in Dorpsherberg Teteringen, Willem Alexanderplein 4
  • Dinsdag 14 februari 2023 van 19.00 – 21.30 uur in Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest, Tweeschaar 12
  • Dinsdag 28 februari 2023 van 19.00 – 21.30 uur in Dorpsherberg Teteringen, Willem Alexanderplein 4

De adviesgroep voor de Bredestraat komt op de volgende data samen:

  • Donderdag 9 februari 2023 van 19.00– 21.30 uur in Ontmoetingscentrum De Sleutel, Vlierenbroek 30 
  • Dinsdag 14 februari 2023 van 19.00 – 21.30 uur in Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest, Tweeschaar 12
  • Donderdag 2 maart 2023 van 19.00 – 21.30 uur in Ontmoetingscentrum De Sleutel, Vlierenbroek 30
Cookie-instellingen