De reactietermijn is voorbij.

Submenu

Minder verharding rondom de brug aan de Vredenburchsingel

De gemeente wil Breda met Stad in het Park meer op de kaart zetten als groene metropool, de achteruitgang van de biodiversiteit terugdringen en meer water op een natuurlijke manier laten infiltreren.

Het klimaat verandert waardoor fellere regenbuien gaan vallen en de kans op wateroverlast toeneemt. Daarom is de gemeente Breda dagelijks op zoek naar locaties die vergroend kunnen worden (tegels eruit, planten erin). Verder versmallen we voetpaden waar dat kan en verwijderen we overbodige infrastructuur. Het bord bij u in de straat markeert een van deze locaties. Op deze plek vervangen we stenen door groen. Zo wordt Breda een Stad in het Park.

Locatie

Het gaat om de verharding rondom de (Bernhardbrug) aan de westzijde van de Vredenburchsingel. Het deel dat  ligt tussen de Weerijssingel en Bernhardsingel. Op de bijgevoegde foto is de exacte locatie weergegeven.  

Werkzaamheden

Rondom de brug is veel overbodige verharding aanwezig. Daarom zullen er tegels worden verwijderd. Dit deel wordt ingezaaid met gras waardoor bestaande groenstroken worden doorgetrokken tot aan de brug. Op de ingesloten weergave worden de werkzaamheden toegelicht.

We dragen met deze maatregelen bij aan een meer natuurvriendelijke omgeving en zorgen voor een groter infiltratie oppervlak voor water. Het weghalen van tegels (300m2) zorgt voor minder hitte, meer infiltratie, het aanvullen van grondwater en minder wateroverlast.

De werkzaamheden zullen in het tweede kwartaal van 2023 worden uitgevoerd.  

Reageren

Via dit formulier kon u een reactie geven op het voorstel. Dit kon tot en met 15 maart 2023.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen