Reageer op het plan Acaciastraat en omgeving

Na de bewonersavond in september over het 2e ontwerp is het plan aangepast. Het definitieve inrichtingsplan is nu klaar. Op deze pagina's bekijkt u het plan per straat en/of het hele overzicht.

Het definitieve inrichtingsplan kent nog steeds groene plekken en vooral een toevoeging van kleine bomen. De wijk krijgt een groenere uitstraling krijgen, waarbij het parkeren zo efficiënt mogelijk wordt opgelost. De verlichting handhaven we zoveel mogelijk op de huidige locaties (in het verlengde van de erfafscheiding van woningen). Voor de verkeersveiligheid zijn op  bochten paaltjes toegevoegd om het afsnijden van bochten door auto’s tegen te gaan. In de Lariksstraat is er een verkeersdrempel toegevoegd. Op de kruisingen zijn, daar waar zich verkeersplateau’s bevinden, paaltjes toegevoegd om ervoor te zorgen dat auto’s de bochten niet afsnijden over het trottoir.

Wat vooraf ging

  • Tot 15 juli: reageren op deze site reageren op het ontwerp voor de Acaciastraat en omgeving
  • Na 15 juli: op basis van reacties aanpassing plan
  • Van 11 tot 18 september reageren op het aangepaste plan
  • Na 18 september: op basis van reacties aanpassing plan
  • december 2018: definitief ontwerp
  • Tot heden: uitwerking plannen voor realisatie

    Ben je benieuwd hoe het daarna verder gaat, of wat er allemaal aan vooraf ging? Bekijk dan de tijdlijn.

Je vindt een toelichting per straat in het overzicht. Je kunt ook een tekening downloaden waar de aanpassingen van alle straten op staan. Wil je graag uitleg bij de tekening, neem dan contact op met contact@breda.nl. 

Een momentje...
    Cookie-instellingen